Demirbaş Zimmet Sayım proje yönetim planlama süreçlerimiz;

Sayımı yapılacak noktaların belirlenmesi ile birlikte zimmetli envanterin hangi personel ya da tedarikçinin hangi lokasyonda bulunduğunun belirlenmesi eldeki veriler ile başlangıç noktası oluşturulması için önemlidir.

Zimmet tespiti yapılacak noktalarda destek olacak ekiplerin iletişim bilgileri, randevü çalışmalarının etkin bir şekilde yürüyebilmesi için kritik önem taşımaktadır. Bu bilgiler dahilinde sayım süreci başlamaktadır

Demirbaşların fiziki tespiti, barkodların oluşturulması, etiketlenmesi, fotoğraflanması ve sayımlarının kayıt altına alınması, verilerin arşivlenmesi için elektronik imza ile personel üzerine cihazlarının zimmet işleminin gerçekleştirilmesidir.

Sayımı gerçekleştirilen tüm zimmetli sabit kıymet / duran varlıklara ilişkin veriler istenilen formatta hazırlanarak proje kapanışında teslim edilir.

©2020 Bu Site Faha Software Tarafından Yapılmıştır. Her Hakkı Saklıdır.